O havajské masáži

Energie havajské Lomi Lomi

ViewBag.ArticleDetailContent[

Při havajské Lomi Lomi je využívána energie. Celková energie proudí do těla pomocí plynulých tahů v kombinaci jemných doteků a uvolňuje tak celou bytost. To pomáhá především při odpoutávání od starých vzorců přesvědčení a chování, které jsou uloženy v buňkách našeho těla. Lidé obecně věří, že naše mysl je takto "naprogramována" a to vše, že je uloženo v našem mozku. Toto ale není ten případ, naše pamět a další "naprogramování" je uloženo v každé buňce našeho těla. Havajci toto zmiňují především z hlediska toku energie, jelikož věří, že myšlenka nebo přesvědčení může blokovat tok energie stejně jako svalové napětí.