O havajské masáži

Jak mi pomůže havajská Lomi Lomi?

ViewBag.ArticleDetailContent[

Havajská Lomi Lomi pomáhá při uvolňování blokád a pomáhá toku energie. Havajská lomi Lomi tak není pouze fyzický zážitek, ale také usnadňuje hojení na mentální, emocionální a duchovní úrovni. Havajci zobrazují všechny aspekty těla jako jeden celek a věří, že fyzické, mentální, emocionální a duchovní součásti celého já jsou po léčení na stejné úrovni. Jsou ovlivněny tak, aby byli na stejné úrovni. Pokud chybí harmonie účinek je bolestíví a to fyzicky, mentálně, emocionálně i duchovně.

Článek čerpá informace z Aloha internacional.