O havajské masáži

Kde se vzala havajská Lomi Lomi?

ViewBag.ArticleDetailContent[

Prvními havajskými odborníky na manipulaci s tělem a na léčivé masáže byli již ve starověku Kahunové lomilomi. Jejich nadání se vybíralo již v dětství a zkonalovalo se tréninkem. Jejich umění spočívalo v hloubce svázánosti s přírodou, obklopené vánkem oceánu, barevnými západy slunce a nepředvídatelnými sopkami. Dříve byli Kahunové lomilomi duchovní kněží, kteří hledali příčiny nemoci organismu ve skrývaných emocích. Kněží, po zjištění nemoci, léčili nemocného pomocí bylinných zábalů a teplých kamenů a poté používali individuální masážní tahy.

Rozdíly mezi kněžími byli dány věkem především v jejich síle a znalostech. To znamená, že měli schopnost proniknout hluboko do kostí přes měkké tkáně a neinvazivně se tak spojit s duchem jak řekl Maka'ala Yates, specialista na havajskou masáž.

Všechny tyto tradice se dělili z generace na generaci prostřednictvím havajských zpěvů, tanců hula hula a také ústně.

Článek čerpá informace z časopisu Masáže.